Cuideo

Cuideo és una startup que facilita la relació entre famílies i cuidadors de persones grans. En un sector desprofessionalitzat, Cuideo marca la diferència aportant a les famílies cuidadors amb garanties i oferint a aquests cuidadors un ampli ventall d’ofertes laborals.

Des de Cuideo ens van encarregar que creéssim el seu nou web per tal de millorar-ne l’UX i modernitzar-la en base a la seva nova identitat corporativa. Per Cuideo el web és una eina de màrqueting vital ja que la captació, ja sigui l’alta de nous cuidadors com la contractació per part de les famílies, es desenvolupa 100% online.

Disseny web

Usabilitat i conversió

Per aquest projecte partíem d’uns requisits clars: havia de ser una web usable, atractiva, però també ràpida, escalable i estable. Amb partnership amb mmxstudio vam desenvolupar el web en base a Drupal, amb un gestor de continguts que permet una independència total d’administració per part del client.

Un altre factor primordial per a Cuideo, en referència al web, és el seu rati de conversió de tràfic a leads. És per això que el web es va plantejar des d’un inici per a que totes les pàgines portessin cap a un formulari de sol·licitud d’informació i, per tant, que el rati de conversió global fos el més alt possible.

Client

Cuideo

Serveis

Disseny web

Any

2017